Laravelde ajax gönderirken _token hatası alıyorum.

Laravelde ajax gönderirken _token hatası alıyorum. Ajax da _token gönderme işlemi nasıl oluyor. Sizler ajax gönderme işlememini nasıl yapıyorsunuz ?


Mahmut Mahmut Yeni Üye Tarih: 22.06.2018 Kategori: FrontEnd , BackEnd

Ajax göndermenin birden fazla yolu var.

1. Yöntem

var url='{{route('name')}}'; //Ajax atılacak link yolu
var method=''; //GET, POST
var data={_token: '{{csrf_token()}}', name: 'değer1'}; //Fonksiyonda ihtiyacın olan veriler
$.ajax({
   url: url,
   type: method,
   data: data
}).done(function (responseData, status, xhr) {
   //başarılı
}).fail(function (xhr, status, err) {
   //başarısız
});

2. Yöntem

Post için

var url='{{route('name')}}'; //Ajax atılacak link yolu
var data={_token: '{{csrf_token()}}', name: 'değer1'}; //Fonksiyonda ihtiyacın olan veriler
$.post(url, data ,function(result){
  console.log(result);
});

Get için

var url='{{route('name')}}'; //Ajax atılacak link yolu
var data={_token: '{{csrf_token()}}', name: 'değer1'}; //Fonksiyonda ihtiyacın olan veriler
$.get(url, data ,function(result){
  console.log(result);
});

Her data değerlerini formun içinden alıcaksan datanı şu şekilde düzenlemelisin.

var data = $('#form1').serializeArray();
data.push({name: 'degisken_adi1', value: 'degisken_degeri1'},{name: 'degisken_adi2', value: 'degisken_degeri2'});

Eğer bir sayfada birden fazla ajax çalıştırıp, _token değerini aşağıdaki kod ile tüm isteklere ekleyebilirsin.
Kaynak: https://laravel.com/docs/5.6/csrf#csrf-x-csrf-token

$.ajaxSetup({
	headers: {
		'X-CSRF-TOKEN': {{ csrf_token() }}
	}
});


Mehmet AYHAN Mehmet AYHAN Yeni Üye Tarih: 22.06.2018