Laravelde Appserviceprovider boot fonksiyonunda auth çalışmıyor.

Projemde tüm sayfalarıma kullanıcıya ait bir değişken göndermek istiyorum. Bunun için fonksiyonlarımı Appserviceprovider içine yazman gerektiğini keşfettim. Ancak yapmak istediğim giriş yapmış bir kullanıcının bilgilerini burda göstermek istediğimde hata alıyorum.

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  public function boot()
  {

    if(Auth::check()){
      dd('girdi');
    }
  }
}

Giriş yapmış kullanıcı da olsa if in içine girmiyor. Yardımcı olabilecek biri var mı?


Mahmut Mahmut Yeni Üye Tarih: 03.07.2018 Kategori: BackEnd

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  public function boot()
  {
    view()->composer(array('master'), function ($view) {

        if(Auth::check()){
           $id=Auth::id();
        }
        $view->with(compact('id'));
    });
  }

  public function register()
  {
    //
  }
}

master yazan kısmınıza, sizin tüm bladelere extends ettiğiniz blade adını yazarak auth fonksiyonunu çağırabilirsiniz.


Mehmet AYHAN Mehmet AYHAN Yeni Üye Tarih: 04.07.2018