veri tabanından bilgileri ekrana yazdırma

Aşagıdaki kodlar ile veritabanına baglanıyorum fakat while dongusundeki değişkenleri bir türlü ekrana yazdıramadım. Hata nerede?

<?php
include "baglan.php"; 
?>


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="generator" content="">
  <meta name="dcterms.created" content="Çar, 28 Eki 2020 14:45:15 GMT">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="keywords" content="">
  <title></title>
  
  <!--[if IE]>
  <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>
 <body>
 
 <table width=900 border=1 style="font-size: 12pt;" bgcolor=#d8e4bc align=center>

<tr>
<td><b>Ad ve Soy Adı</b></td><td><b>Takım Adı</b></td><td><b>Kaptan GSM</b></td>
<td><b>Kaptan E-Mail</b></td><td><b>Kullanıcı Adı</b></td><td><b>Şifre</b></td>
</tr>

<?php

	 		$tablo="select * from sifreler";
	 		$verial=mysql_query($tablo);

	 		
	 		while ($b=mysql_fetch_array($verial))
			{

       	 $adi=$b['adi_soyadi'];
         $takim=$b['takim_adi'];
		$gs=$b['gsm'];
         $e=$b['e_mail'];
		$kullanici=$b['kullanici_adi'];
         $pas=$b['pass'];
				 $mesaj="<tr>
				 <td>$adi</td><td>$takim</td><td>$gs</td>
				 <td>$e</td><td>$kullanici</td><td>$pas</td></tr>";
				 echo $mesaj;

				 }
				 echo"</table> </body> </html>";
				 mysqli_close($conn);
				 ?>


orhan orhan Yeni Üye Tarih: 29.10.2020 Kategori: SQL